Νέα Κριτήρια Πιστοποίησης ISO 15197: 2013

new_iso_15197


 

 

 

Νέο ISO 15107:2013 - Υψηλότερη Ακρίβεια Μέτρησης

Στην Πιστοποίηση με το Νέο αυστηρότερο ISO 15197:2013, αντανακλάται η υπόσχεση & δέσμευση της σειράς μετρητών Fora να προσφέρει μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας της, την υψηλότερη ποιότητα στην αυτό-μέτρηση και τη φροντίδα του Σακχαρώδους Διαβήτη. 

Παλιό και Νέο ISO 15197 :

Το νέο αυστηρότερο ISO 15197:2013 πιστοποιεί ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις σακχάρου από ότι στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των μετρητών σακχάρων για τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα επιτρέπεται να αποκλίνουν έως και 15% (και όχι 20% που ήταν στο παρελθόν) από τις τιμές του εργαστηρίου, όταν η ποσότητα γλυκόζης ≥ 100 mg/dL και ± 15 mg/dL όταν η ποσότητα γλυκόζης < 100 mg/dL :

Νέα Κριτήρια Πιστοποίησης ISO 15197 / 2013 :
 
 
Τα συστήματα παρακολούθησης γλυκόζης της FORA υπερκαλύπτουν τα νέα κριτήρια πιστοποίησης του ISO 15197: 2013 και αποδεικνύουν έμπρακτα τα υψηλά ποσοστά ακρίβειας στη μέτρηση, με αποκλίσεις μικρότερες ακόμη και από τις προαπαιτούμενες:
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://foracare.gr